19 Φεβρουάριος 2020

RSS Facebook Twitter

Προβολή άρθρων ανα tag: Innoplatform

Τα καινοτόμα εργαλεία που πήραν "σάρκα και οστά" στη διάρκεια του προγράμματος Interreg Balkan Med με τίτλο «Innoplatform» (Innovations Platform and Tools for increasing the innovation capacity of SMEs in the Balkan Mediterranean Area) και τα έξι Κέντρα Αριστείας που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου από τους συμμετέχοντες φορείς (από Ελλάδα, Βόρεια Μακεδονία, Αλβανία, Βουλγαρία, Κύπρο) παρουσιάστηκαν σήμερα, στη διάρκεια των εργασιών συνεδρίου, στη Θεσσαλονίκη, που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βόρειας Ελλάδας (ΣΕΠΒΕ).